Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Петровський-Штерн Й. Штетл: золота доба єврейського містечка.

Петровський-Штерн Й. Штетл: золота доба єврейського містечка. – К.: Критика, р. – 12, 394 с.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Пер. з англ. Ярослави Стріхи, мапи Дмитра Вортмана — [Інститут Критики; Український науковий інститут Гарвардського університету].

Нова книжка знаного дослідника східноєвропейського єврейства професора Північно-Західного університету в Чикаго Йоханана Петровського-Штерна становить перший нарис ґрунтовно переосмисленої соціальної, економічної та культурної історії штетла на теренах України, себто того специфічного «містечкового світу», що його наприкінці 19 й у першій половині 19 століття замешкувало дві третини єврейської людности цілої Центрально-Східної Европи. Зіперта на іноваційних підходах до джерел і оригінальних дослідженнях штетлівської матеріяльної культури й антропології, ця водночас докладна й узагальнювальна синтеза напрочуд зню- ансовано, виразно і переконливо змальовує цілком несподівану нову історію штетла часів його найбільшого розквіту, оприявнюючи й аналізуючи чинники, що творили і далі творять самі підвалини колективної пам’яті як євреїв, так і українців.

Categories

Author: Petrovsky-Shtern Yohanan (1962 –)

Subject: Jews in Ukraine