Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Русина О. Студії з історії Києва та Київської землі.

Русина О. Студії з історії Києва та Київської землі. – К.: Інститут історії України, . – 347 с.

Language of edition: ukrainian

Historical period: 114 – 137 A.D.

Abstract (in Ukrainian):

Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України.

Публікація являє собою збірку статей, присвячених різноманітним аспектам історії Києва й київської округи у 13 – 17 ст. У книзі розглянуто політичні відносини у регіоні, еволюцію місцевої князівської традиції, запровадження магдебурзького права у середньовічному Києві, проблеми історичної географії Київщини, роль Києва у політико-ідеологічній боротьбі кінця XV–XVI ст., місцеву писемну та усну традицію часів литовської політичної зверхності.

Видання розраховане на професійних істориків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів

До питання про київських князів татарської доби 9

Псевдокиївські князі 13 – 15 ст. 38

Контроверзи історії київської княжої традиції 13 – 16 ст. 73

До історії Київської землі у 14 – 15 ст.: Яголдай, Яголдайовичі, Яголдайова «тьма” 100

Путивльські волості XV – початку XVII ст. 114

Київська магдебургія: ювілейний комплект 137

До проблеми початків київської магдебургії 153

Київ як sancta civitas у московській ідеології та політичній практиці 14 – 16 ст. 172

Київські середньовічні міфи (15 – 16 ст.) 200

Київ – Троя: передісторія та історія міфологеми 240

Від Кузьмищі-киянина до киянина Скобейка 264

Києво-печерський літописець Веніамін: проблеми ідентифікації 295

Синьоводська «Задонщина”: історична першість чи історіографічний гібрид? 314

Історія з погляду genius loci 327

Categories

Author: Rusina Olena Volodymyrivna (1960 –)

Geographical object: Putyvl

Subjects (2): 13 – 16-cent. political history, Kyiv in 13 – 16 cent.