Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Федоренко Я. А. Суспільно-політичні та соціально-економічні перетворення в сільському господарстві України доби незалежності.

Федоренко Я. А. Суспільно-політичні та соціально-економічні перетворення в сільському господарстві України доби незалежності. – .

Libraries: НБУВ: РА423538

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Федоренко Яніна Анатоліївна.

Categories

Author: Fedorenko Ja. A.

Subject: New arrivals