Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Син України.

Син України. – К.: Заповіт, р., т. 1 = 448 с.; т. 2 = 448 с.

Libraries: НБУЯМ: В49023-1,2

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Рец.: Іван Вільний [Дивний І.В.?] – ЗНТШ, 1999 р., т. 238, с. 616 – 618.

Т. 1

Короткий В., Ульяновський В. Повернення образу: Володимир Антонович в сучасній Україні 5

Незбагненний 11

Ефименко А. Литературные силы провинции. В.Б.Антонович 13

Багалей Д. Антонович Владимир Бонифатьевич 21

Франко І. 60-ті роки на Україні 28

Томашівський С. Володимир Антонович. Його діяльність на поли історичної науки 29

Доманицький В. Володимир Антонович 62

Верзилов А. Памяти Владимира Бонифатьевича Антоновича 71

Грушевський М. Володимир Антонович 75

Ляскоронский В. В. Б. Антонович 80

Томашівський С. Посмертна згадка про В. Б. Антоновича 93

П. Б. Володимир Боніфатович Антонович 96

Л[евицький] О. Світлій пам’яті Володимира Антоновича 100

Правобережець В.[Липинський В.] За що ми повинні дякувати Володимиру Антоновичу 102

Дорошенко Д. Володимир Антонович в українській історіографії 105

Єфремов С. Перед судом власної совісти 111

Грушевський М. З соціяльно-національних концепцій Антоновича 118

Кордуба В. Володимир Антонович 129

На 20-ті роковини смерти проф. В.Б. Антоновича (1908—1928) 135

Біднов В. Життя й наукова діяльність професора В.Б.Антоновича 137

Крупницький Б. Володимир Антонович (1834—1908) 140

Брайчевський М. Європеєць рідної історії 143

Автожиттєпис 151

Послужной список сверхштатного заслуженного ординарного профессора Императорского Университета Св. Владимира Владимира Бонифатьевича Антоновича 154

Антонович В. Мемуари 157

Додаток до “Мемуарів” 182

Слабченко Т. До життєпису В.Антоновича 182

Мельник-Антонович К. Додаткові примітки та відомості до “Мемуарів” 183

Багалій Д. Коментар до мемуарів В. Б. Антоновича 196

Дорошенко Д. Мої спогали 200

Моя исповедь. Ответ пану Падалице 201

Біографічні нариси дійсних членів Наукового Товариства імені Шевченка 208

Любовь к отечеству (автограф) 209

З невиданих рукописів В. Б. Антоновича 209

Вірші В.Антоновича 205

Образ у споминах сучасників 325

Кістяківський О. Щоденник 327

Русов О. Спомини про В.Б.Антоновича 330

В. К. Спомини про В. Б.Антоновича 334

Левицький О. Сторінка з життя Володимира Антоновича 336

Линниченко И. Владимир Бонифатьевич Антонович. 1830—1908 342

Спогади про Київський університет 1868—1872 років 351

Александровський А. Спогади за професора Володимира Бонифатьевича Антоновича 352

Польські джерела 358

Чикаленко Є. Спогади 367

Жипецький І. Рецензія на Чикаленко Є. Спогади 1861—1907. Ч. I—II. Львів 1925—1926 372

Єгунова-Щербина С. Пам’яті В. Б. Антоновича 373

Лотоцький О. Постаті українського громадянства 90-х років. Проф. В. Б. Антонович 377

Наставник молоді: викладацька діяльність 381

Вступна лекція В. Б. Антоновича у Київському університеті св. Володимира 383

Данилевич В. В. Б. Антонович, как профессор 386

Невидані спогади В. Г. Ляскоронського за Володимира Боніфатієвича Антоновича як професора 390

Щербина В. Воспоминание о В. Б. Антоновиче 398

Щербина В. Спогади колишнього студента про Київський Університет 70-х років 400

Білінський М. З минулого пережитого:1870—1888 403

Чеважевский В. Из прошлого Киевского университета и студенческой жизни (1870—1875 гг.)

Шульгин О. Уривки зі спогадів 405

Стороженко М. Спогади 406

З щоденників Г.П.Галагана 412

Верзилов А. Воспоминания об В. Б. Антоновиче 412

Верзилів А. Мої спогади про чернігівських археологів 419

Мищенко Л. З минулого століття 421

Назаревський О. Ювілей Київського університету і студентські заколоти 1884 р. 422

Линниченко И. Прерванный юбилей 422

Доманицький В. Пам’яти незабутнього учителя 426

Берло Г. Мої знайомства з деякими українськими діячами 429

Єфремов С. З щоденників 429

Єфремов С. Нескінчена лекція 430

Єфремов С. Про дні минулі 432

Барвінський О. Заснованнє катедри історії України в львівському університеті 436

Грушевський М. Як мене спровадили до Львова 444

Т. 2

Громадська діяльність 3

Стешенко І. Антонович, як суспільний діяч 5

Матушевський Ф. В. Б. Антонович при світлі автобіографії та даних історії 7

Стороженко А. Происхождение и сущность украинофильства 17

Правобережець В. [Липинський В. К.] Кілька уваг з приводу книжки Д. Васїлєвского «Ukraina і sprawa ukrainska» 19

Із слідчої справи на Володимира Антоновича 1860—1862 року (оригінал) 21

З конфіденційного листа Київського генерал-губернатора І. Васильчикова в Міністерство народної освіти стосовно авторів підцензурної статті “Громадські питання” 39

Гогель Н. Иосафат Огрызко и петербургский революционный ржонд в деле последнего мятежа 41

Яворський М. Емський акт 1876 року 42

Міяковський В. В. Б. Антонович перед слідчою комісією 43

Мияковский В. “Киевская громада” 49

Житецький І. Київська Громада за 60-тих років 60

Міяковський В. Володимир Антонович 69

З офіційної характеристики на Володимира Антоновича, поданої попечителем Київського учбового округу Платоном Антоновичем міністру народної освіти графу Дмитру Андрійовичу Толстому 76

Із слідчої справи Йосипа Рокачевського 77

Назаревський О. Ювілей київського університету і студентські заколоти 82

Зі справи на Якова Невестюка 1892 року 84

З донесення жандармського агента М. Железняка генералу В. Д. Новицькому про українську громаду (“Стару Громаду”) та діяльність магазину “Киевской старины” 1900 p. 85

Конспіративний лист Володимира Антоновича до Харкова про скликання всеукраїнського з’їзду в Харкові разом з XII Археологічним від 21 червня 1901 р. (автограф) 86

Записка Вол. Антоновича в справі обмежень української мови 86

Початок шляху. Документи та спомини соратників 89

Листування Володимира Антоновича з Михайлом Драгомановим 103

Лист “Старої Громади” до Михайла Драгоманова 130

З листа Павла Житецького до Михайла Драгоманова 130

Познанский Б. Воспоминания 131

Хатченко А. [Кістяківський Б.] По поводу воспоминаний Б. С. Познанского 133

Три листи Володимира Антоновича до Антонія Мйодушевского 136

Антонович М. Спомини Яна Мйодушевського про Володимира Антоновича і Тадея Рильського 140

Ефремов С. Житецький про Антоновича 144

Юзефович В. Очерк из студенческой жизни 147

Могиннский И. (Конарский Ю.) Украинские кружки 80-х гг. 152

Одинець П. К вопросу об украинском народничестве 153

Белоконский И. Воспоминания 153

Косач-Кривинюк О. З моїх спогадів 154

Беренштам-Кістяківська М. Українські гуртки в Київі другої половини 1880-их та початку 1890-их років 155

Синявський А. З публіцистичної діяльности В. Б. Антоновича 157

Рябінін-Скляревський О. З життя одеської Громади 1880-х років 164

Кордуба М. Звязки В. Антоновича з Галичиною 165

Дорошенко В. Спогади Дмитра Антоновича 200

Антонович А. Спогади 202

Дорошкевич О. Ідеологічні постаті в українській літературі після Шевченка 209

Василенко М. Олександр Матвієвич Лазаревський (1834—1902) 210

Славінський М. Спогади 211

Рильський М. Із давніх літ 225

На службі Кліо: наукова діяльність 229

Ефремов С. З листів Костомарова до Антоновича 231

Антонович і Костомаров 232

З листа Павла Житецького до Михайла Драгоманова від 27 липня 1872 року 233

Бухбіндер Н. Листи В. Б. Антоновича до А. Н. Пипіна 233

Лист Володимира Антоновича в Російську Академію наук від 8 січня 1902 (автограф) 234

Довнар-Запольский М. Исторические взгляды В. Б. Антоновича 235

Джиджора И. Исторические труды В. Б. Антоновича 240

Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу 240

З віршованого листування Бориса Грінченка та Володимира Самійленка 243

Гермайзе О. В. Б. Антонович в українській історіографії 244

Дорошенко Д. Наукова діяльність Володимира Антоновича 257

Оглоблин О. Володимир Антонович та його історична школа 281

Каманин И. Труды В. Б. Антоновича по истории козачества 290

Ульяновський В. Релігійні переконання тв історико-церковні розправи проф. Антоновича 293

Ткаченко М. Археографічні студії Володимира Антоновича 311

Звіт Володимира Антоновича про роботу в Київській Комісії для розгляду давніх актів, Південно-Західному відділенні Російського географічного товариства, археологічних з’їздах та музеях [1878 p.] 324

Доповідна записка голови комісії М. В. Юзефовича київському генерал-губернатору О. Р. Дрентельну про кадрові зміни в комісії 16 вересня 1882 р. 325

Ромер Ф. Киевский университет в 1855—1860 годы 326

“Ода” Юзефовичу 328

Павлуцький Г. В. Антонович як археольоґ 331

Завитневич В. Из воспоминаний о В. Б. Антоновиче, как археологе 335

Ляскоронський В. Володимир Боніфатієвич Антонович, як археолог 338

Козловська В. Значіння проф. В. Б. Антоновича в українській археологи 343

Макаренко М. В. Б. Антонович як археолог 353

Кобилянський А. Дещо з давно минулого 356

Про Київський археологічний з’їзд 1874 року 357

Лотоцький О. Археолоґічний зїзд 358

Подготовительные работы к устройству XI-го Археологического сьезда в Киеве 361

Листування НТШ з комітетом по підготовці XI археологічного з’їзду 363

Самоквасов Д. Археологические карты В. Б. Антоновича 365

Липовчанин В. Б. Антонович на селі 373

Археологічні розкопки В. Б. Антоновича на Єлизаветградщині 374

Супруненко О. Археологічні дослідження В. Б. Антоновича на Полтавщині 376

Данилевич В. Проф. В. Б. Антонович та Археологічний Музей І. Н. О. 379

Добровольський Л. Праця В. Б. Антоновича на ниві історичної географії 391

Синявський А. Проф. В. Б. Антонович як географ України 404

Болсуновский К. В. Б. Антонович как нумизмат 412

Слюсаренко Ф. Нумізматична праця проф. В. Б. Антоновича 421

Офіційний лист-експертиза В. Антоновича чиновнику з особливих доручень при Київському губернаторі — Сергію Миколайовичу Кучинському від 19 травня 1892 р. 427

Грушевський М. П’ятдесят літ «Исторических песен малорусского народа» Антоновича і Драгоманова 428

З листів Павла Житецького до Михайла Драгоманова 431

Лобода А. Праці Антоновича по етноґрафїї та літературі 432

Дорошенко В. Примітки Володимира Антоновича до Шевченкового “Кобзаря” 436

Лазаревський Г. Київська старовина 442

Categories

Authors (2): Korotkyj Viktor Andrijovych (1959 –), Uljanovskyj Vasyl Irynarxovych (1958 –)

Personality: Antonovych Volodymyr Bonifatijovych (1834 – 1908)