Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Каліщук О. М. Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси.

Каліщук О. М. Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси. – Л.: Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, . – 509 с.: рис., табл.

Libraries: НБУВ: ВС55144

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

[дослідження] / Оксана Каліщук; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича.

Categories

Author: Kalischuk O. M.

Subject: New arrivals