Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ледерер Э. Венгерско-русские отношения и татаро-монгольское нашествие.

Ледерер Э. Венгерско-русские отношения и татаро-монгольское нашествие. – «Международные связи России до 17 в.», М., и-во АН СССР, г., с. 181 – 202.

Libraries: НБУВ: ВО815060

Language of edition: russian

Historical period: 201 – 1262

Abstract (in Ukrainian):

С. 201: «Данило [Галицький], укладаючи з татарами договір, і Бела_4, прагнучи укласти договір з ними, переслідували мету відвернути небезпеку, яка загрожувала повною руїною їх країн. Папа і французький король [Людовік_9], на відміну від них, [приймаючи татарських послів у 1262 р.,] вступали в переговори з корисливою метою, маючи на увазі агресію й матеріальні вигоди»..

Categories

Author: Lederer E.

Personalities (3): Béla IV of Hungary (1206 – 1270), Danylo Romanovych knjaz (1201 – 1264), Ljudovik 9

Subjects (3): 13 – 16-cent. political history, Hungary