Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Wlodarski B. Wołyń pod rządami Rurikowiczów i Bolesława Jerzego Trojdenowicza.

Wlodarski B. Wołyń pod rządami Rurikowiczów i Bolesława Jerzego Trojdenowicza. – RW, , t. 3, s. 105 – 148.

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

«Волинь під владою Рюриковичів і Болеслава-Юрія Тройденовича».

Categories

Author: Włodarski Bronisław (1895 – 1974)

Personality: Boleslav (Jurij) Trojdenovych prince (begin 14 cent. – 1340)

Subject: Volyn as part of ancient Rus (10th-13th centuries)