Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Деспотов П. Изображения на храмове по реверсите на монетите от автономното бронзово монетосечене по Българските земли в периода І—ІІІ век от Новата Ера.

Деспотов П. Изображения на храмове по реверсите на монетите от автономното бронзово монетосечене по Българските земли в периода І—ІІІ век от Новата Ера. – МАИАСК, г., т. 6, с. 488 – 558.

Language of edition: ukrainian

Categories

Author: Despotov P.

Subject: New arrivals