Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Białkowski L. Z przeszłości Szarogrodszczyzny.

Białkowski L. Z przeszłości Szarogrodszczyzny. – Kraków: . – 6 s.

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

«З минулого Шаргородщини».

Categories

Author: Bjalkovskyj Leon Ignacij (1885 – 1952)

Geographical object: Shargorod

Subject: Local studies of Ukraine