Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne [1].

Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne [1]. – Zamość: .

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

Archeologia

Jerzy Kuśnierz Historia i stan badań latopisowych grodów Czerwień i Wołyń oraz ich okolic. 6

Światosław Ters’kyj Miasto Włodzimierz w świetle archeologii 23

Jurij Mazuryk , Ołeksander Ostapiuk Archeologiczne badania Uhrowieska na Wołyniu. 35

Mychajło Kuczinko Cmentarzyska X – XIV w. na zachodnim Wołyniu, w Chełmszczyźnie i na Podlasiu. 46

Jacek Feduszka Przyłączenie Rusi Czerwonej do Polski w XIV wieku (1340 – 1366) [Materiały 51

Jacek Feduszka Dziewiętnastowieczni badacze i kolekcjonerzy monet halicko-ruskich. 59

Historia

Paweł Rudec’kyj Kościół rzymsko-katolicki w Łucku w XVI – pierwszej połowie XVII wieku. 67

Ilona Nestorek Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego 73

Andrzej Gil Testament unickiego biskupa chełmskiego i bełskiego Atanazego Pakosty z 1625 roku 76

Olena Biriulina, Łuck Daniel Bratkowski – prawosławny Ukrainiec w Rzeczypospolitej 80

Paweł Sygowski O wyposażeniu unickiej cerkwi p.w. św. Mikołaja w Nieledwi koło Hrubieszowa – w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w. 89

Andrzej Gil Opis unickiej cerkwi p.w. św. Mikołaja w Zamościu z 1828 r. na tle dziejów tamtejszych bazylianów 97

Walentyna Kowalowa, Ołeksij Złatogors’kyj, Łuck Pamiątki Wołynia związane z wybitnymi działaczami polskimi 106

Henadij Bondarenko, Anatolij Syluk (Łuck) Historyczne tradycje badań krajoznawczych Wołynia od lat 40-tych XIX w. do lat 40-tych XX w. 109

Sztuka i kultura

Anatolij Kwasiuk, Olena Romaniuk Ikona Matki Bożej Chełmskiej z XI-XII wieku – przywrócone sacrum 119

Paweł Sygowski O płaszczenicy z puławskich zbiorów Czartoryskich

Piotr Kondraciuk, Obraz św. Kajetana z kościoła ormiańskiego w Zamościu – źródło graficzne w badaniach nad ikonografią

Krystyna Mart Obraz świętego Antoniego Padewskiego ze zbiorów sztuki sakralnej Muzeum Chełmskiego

Monika Paś, Kraków Krzyże, tzw. karawatki, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Halina Siwiało Inkrustowana komoda z Zamościa 143

Natalia Puszkar, Łuck Wasyl Rostowiecki z Wołynia i jego poemat “Warszawa” 149

Ryszard Kamiński, Zamość Strój zespołów folklorystycznych. Wstęp do regionalnych badań kostiumologicznych 152

Categories

Personality: Bratkovskyj Danylo Bogdanovych (about 1642 – 1702)

Geographical object: Zamosc

Subjects (3): Collections of museum works, Culture of Volyn, Proceedings of Volyn