Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne [2].

Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne [2]. – Zamość: .

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

Zamki i fortece

Jerzy Ternes Zamki i fortece kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w uchwałach sejmików ziemi chełmskiej z lat 1587 – 1668. 6

Wiktor Atamanenko Inwentarze wołyńskich zamków drugiej połowy XVI – pierwszej połowy XVII wieku 11

Konrad Bobiatyński Twierdze naddnieprzańskie w systemie obrony wschodniej granicy Wielkiego Księstwa Litewskiego – XVI połowa XVII wieku 14

Krzysztof Kossarzecki Forteca słucka w okresie wojen połowy XVII wieku 21

Mychajło Kuczynko Z historii średniowiecznych zamków Włodzimierza Wołyńskiego 32

Tetiana Sydoruk Zamek w Ratnie w XVI-XVII w. 39

Jewhenija Kowalczuk Świątynie – twierdze Wołynia. Obronne funkcje świątyń – zabytków sakralnej architektury Ukrainy. 42

Bogusław Dybaś Fortece Rzeczypospolitej – próba rekapitulacji 45

Rezydencje

Jerzy Kowalczyk Rezydencje późnobarokowe na Wołyniu 48

Kazimierz Bańburski, Andrzej Szpunar Zamek w Podhorcach w posiadaniu Rzewuskich i Sanguszków. 88

Władysław Berkowski Sławuta jako rezydencja książąt Sanguszków od końca w. XVIII do początku w. XX 100

Varia

Ewa M. Ziółek Kamieniec Podolski w relacji biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego z 1792 r. 108

Zdzisław Janeczek Gen. Konstanty Lubomirski (1786-1870) Szkic do studium biograficznego 117

Wałentyna Kowaliowa, Ołeksij Złatohors’kyj Zamek w Łucku oczyma J. I. Kraszewskiego 123

Switłana Hawryluk Badania zabytków architektonicznych Chełmszczyzny przez P. Pokryszkina na początku XX wieku 125

Wałerij Dmytruk, Pawło Rudec’kyj Polscy badacze budowli obronnych Łucka w okresie międzywojennym 129

Ołeksandr Hawryluk Budowle obronne Łucka w publikacjach ukraińskich i rosyjskich historyków oraz historyków sztuki pierwszej połowy XX wieku. 132

Jacek Feduszka Trójkąt twierdz wołyńskich “Dubno-Łuck-Równe” i jego realizacja w XIX wieku 136

Waldemar Maziarczyk Wysiłek obronny Zamościa w czasie wojny polsko – sowieckiej 1920 r. 140

Małgorzata Buyko Matejko a Lwów 145

Ilona Nestoruk Fortece i zamki Wołynia w grafice Anatolija Domnicza 152

Archeologia

Antoni Lubelczyk Czudec. Średniowieczny zamek na pograniczu polsko-ruskim. 156

Panyszko Serhij Dmytrowycz Badania wczesnośredniowiecznego Lubomla 166

Łarysa Wynohrods’ka Archeologiczne badania zamku w Bracławiu, obł. Winnica w 2003 roku 172

Jurij Mazuryk Pozostałości budowli obronnych we wsi Niskienicze na Wołyniu 180

Marta Stasiak – Cyran Średniowieczne i nowożytne dzieje wzgórza zamkowego w Lublinie w świetle źródeł archeologicznych 185

Ewa Prusicka-Kołcon Kryłów i Podlodów jako przykłady założeń obronnych na planie zbliżonym do trójkąta z przełomu XVI i XVII wieku. 194

Categories

Geographical object: Zamosc

Subjects (4): Collections of museum works, Culture of Volyn, Fortifications in Ukraine, Proceedings of Volyn