Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

„...И не в шурф их бросали, а в наши сердца”. До 70-річчя створення молодіжної комсомольської підпільної організації „Молода гвардія” у м. Краснодоні”, міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених (2012; Луганськ), 26 – 27 квітня 2012 р.

„...И не в шурф их бросали, а в наши сердца”. До 70-річчя створення молодіжної комсомольської підпільної організації „Молода гвардія” у м. Краснодоні”, міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених (2012; Луганськ), 26 – 27 квітня 2012 р. – Луганськ: Ноулідж, . – 175 с.

Libraries: НБУВ: ВА756454

Language of edition: ukrainian

Historical period: 2012

Abstract (in Ukrainian):

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Юрид. ф-т, Каф. історії України, Орлов. гос. ун-т, Ист. фак., Каф. отечеств. истории, Волгоград. гос. соц.-пед. ун-т, Фак. истории и права, Каф. всеобщ. истории; [уклад.: М. О. Євдокимов, Н. М. Сафонова, А. В. Фомін].

Categories

Subject: New arrivals