Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ukrainian metal artworks

Bibliographical records (1 – 10 / 39)

List sorting: author, title, A – Z

[Badeckyj K.] Leonard Herle, ludwisarz i jego lwowskie działa 1544 – 1572. – «Studia lwowskie», Lw., 1932, s. 1 – 40.

[Badeckyj K.] Ludwisarstwo lwowskie za Zygmunta 1. – Lw.: 1921.

[Badeckyj K.] Ludwisarstwo lwowskie. – Lw.: 1912.

[Badeckyj K.] Melchior Herle i Jan Milner: lwowscy ludwisarze renesansu 1544 – 1588. – Ziemia czerwieńska, 1935, t. 1, s. 200 – 225.

[Badeckyj K.] Średniowieczne ludwisarstwo lwowskie. – Lw.: 1921. – 59 s.

[Badeckyj K.] Zniszczony dzwon bernardynów lwowskich. – Lw.: 1930. – 44 s., [5] il.

(1)