Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Architects of Ukraine

Also look at:

Personalities (8):

Subject: Architects of Lviv

Bibliographical records (1 – 10 / 92)

List sorting: author, title, A – Z

Город, ставший судьбой. – Кн. 1. – 2012. – 575 с.: ил.

[Adamek T.] Architekt Paolo Antonio Fontana w Chełmie i Włodawie. – Rocznik chełmski, 1995, t. 1, s. 41 – 49.

[Aftanazy R.] Architekt Merk i jego dzieła: przyczynek do dziejów architektury kłasycystycznej w Polsce. – Rocznik zakładu narodowego im.Ossolińskich, 1957, t. 5, s. 455 – 474.

[Aleksandrovych V. S.] Один з будівничих Острога [П.Сперендіо]. – Жовтень, 1985 р., № 3, с. 134.

[Aloshyn P. F.] Батько і син Беретті. – Архітектура Радянської України, 1938 р., № 3, с. 39 – 50.

[Asejev J. S.] Петро Милоніг – видатний зодчий давньої Русі. – Вісник Академії архітектури УРСР, 1950 р., № 3, с.

[Betlej A.] Uwagi na temat działalności budowlanej jezuitów oraz Pawła Giżyckiego SJ na południowo-wschodnim pograniczu Rzeczypospolitej. – «Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od 16 do 18 w.», Warszawa, 1998, s. 305 – 325.

(1)