Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Collections of historical articles

Also look at:

Subject: Proceedings of Kyiv

Bibliographical records (1 – 10 / 155)

List sorting: author, title, A – Z

300-річчя возз’єднання України з Росією. – К.: вид. АН УРСР, 1954 р. – 189 с.

Academia. Terra Historiae. – К.: 2020 р., кн. 1 – 672 с.; кн. 2 – 656 с.

Czterechsetlecie zawarcia unii brzeskiej. – Toruń: 1998. – 166, 20 s.

Między Wschodem i Zachodem. – Warszawa, 1993. – 262 s.

Pamięć i pytania o tożsamość. Polska. Ukraina. – Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2013. – 204 s.: il.

Patrimonium [1]. – К.: Лаурус, 2015 р., т. 1 – 408 с.

(1)