Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ukrainian language

Also look at:

Subject: Dictionaries

Bibliographical records (31 – 40 / 51)

List sorting: author, title, A – Z

[Pletneva A. A.] Церковнославянский язык. – М.: 2006 г. – 272 с.

[Poljuga L. M.] Роль М.Грушевського у розвитку української мови. – НЗ Тернопільського ПДІ, 1997 р., т. 5, с. 185 – 189.

[Poljuga L. M.] Українська національна мова в історичній концепції М.Грушевського. – «Михайло Грушевський і західна Україна», Льв., 1995 р., с. 221 – 223.

[Povx G. I.] «Густинський літопис» як пам’ятка писемної мови 17 ст. – Питання літературознавства і мовознавства (Хк.), 1965 р., т. 1, с. 63 – 66.

[Riger J.] Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie. – Warszawa: Semper, 1995. – 256 s.

[Rogal M. S.] Російські лексичні запозичення в українських літописах кін.17 – поч.18 ст. – «Кіровоградський ПДІ. Звітна НК 1965 р. Доповіді і повідомлення», Кг., 1966 р., с. 111 – 113.

[Rogal M. S.] Тюркські лексичні запозичення в українських літописах кін. 17 – поч. 18 ст. – «З історії української та інших слов’янських мов», К., Наукова думка, 1965 р., с.

[Rudnyckyj J. B.] До бойківсько-наддністрянської мовної межі. – Літопис Бойківщини (Самбір), 1935 р., т. 2, с.

(4)