Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Other issues of the Perejaslav agreemant 1654

Bibliographical records (51 – 60 / 180)

List sorting: author, title, A – Z

[Gurzhij O. I.] Переяславська угода 1654 р. та її наслідки у сприйнятті сучасників-українців. – «Українсько-російський договір 1654 р.: нові підходи до історії міждержавних стосунків», К., 1995 р., с. 50 – 52.

[Jakovlev S. O.] Документальні публікації про великий історичний акт возз’єднання України з Росією: 1648 – 1654 рр. – НЗ Київського університету, 1954 р., т. 13, № 1, с. 135 – 147.

[Kachmarchyk J.] Ugoda w Perejasławiu – konieczność czy wybor? – Studia historyczne, 1984, t. 27, № 3, s. 413 – 435.

[Karpov G. F.] Малороссийские города в эпоху присоединения Малороссии к России. – Летопись занятий Археографической комиссии, 1877 г., т. 6, с. 1 – 43.

[Karpov G. F.] Переговоры об условиях соединения Малороссии с Великой Россией. – ЖМНП, 1871 г., № 11, с. 1 – 39; № 12, с. 232 – 269.

[Kasymenko O. K.] Возз’єднання України з Росією і його історичне значення. – К.: Держполітвидав, 1954 р. – 132 с.

[Kasymenko O. K.] Историческое значение воссоединения Украины с Россией. – Доклады и сообщения Института истории АН СССР (Москва), 1954 г., т. 2, с. 3 – 13.

(6)