Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Studies on ukrainian writers 19 cent.

Bibliographical records (1 – 10 / 195)

List sorting: author, title, A – Z

Henryk Sienkiewicz: twórczość i recepcja. – Lublin: 1991. – 427 s.

С. Н. Мазепа в «Полтаве» Пушкина. – РА, 1905 р., т. 3 , с.

[Apanovych O. M.] Художність та історизм. – Жовтень, 1970 р., № 11, с. 142 – 147.

[Avraxov T. G.] Столітній ювілей Зинаїди Тулуб: уроки історії. – Українська мова і література в школі, 1990 р., № 11, с. 67 – 69.

[Bagalij D. I.] Исторические повести и статьи Г.Ф.Квитки. – КС, 1893 г., № 8, с. 215 – 244.

[Balij M.] «Istorija rusiw» Heorgija Konyskiego jako żródło «Tarasa Bulby» Mikołaja Gogola. – Studia z filologii rosyjskiej i słowiańskiej. Literaturoznawstwo (Warszawa), 1979, t. 4, s. 15 – 20.

(1)