Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Lviv historical archive

Also look at:

Subject: Libraries and archives in Lviv

Bibliographical records (1 – 10 / 53)

List sorting: author, title, A – Z

[Badeckyj K.] Znaki wodne w księgach archiwum miasta Lwowa 1382 – 1600. – Lw.: 1928. – 22 s., 21 tabl.

[Barvinskyj B. O.] Історичні причинки. – Жовква: 1908 р., т. 1; 1909 р., т. 2 = 94 с.

[Czołowski A.] Archiwa rządowe we Lwowie, ich obecna zawartość i znaczenie dla historyi Galicyi. – «Sprawozdania wydziału historyczno-filologicznego Akademii umiejętności», Kraków, 1905, s.

[Dombkovskyj P.] Katalog dawnych aktów sądowych polskich województwa ruskiego i bełskiego, przechowywanych w Archiwum Państwowym we Lwowie. – Studią nad historią prawa polskiego, 1937, t. 17, № 2. – 220 s.

(1)