Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

The family, state of women, rituals

Bibliographical records (1 – 10 / 115)

List sorting: author, title, A – Z

Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. – Чернігів: Лозовий В. М. [вид.], 2012. – 251 с.: рис., табл.

А. В. Несколько слов об Иване Купале. – Молодик, 1843 г., т. 3, с. 107 – 112.

[Bakaj M. M.] Южнорусский дворянин 18 в. – КС, 1885 г., № 4, с. 717 – 742.

[Bardach J.] Świecki charakter zwyczajowego prawa małżeńskiego ludności ruskiej wielkiego księstwa Litewskiego: 15 – 17 ww. – Czasopismo prawno-historyczne, 1963, t. 15, № 1, s. 85 – 150.

(1)