Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Material culture, everyday life

Bibliographical records (41 – 50 / 104)

List sorting: author, title, A – Z

[Levyckyj O. I.] Очерк старинного быта Волыни и Украины. – КС, 1889 г., № 4, с. 92 – 123; 1889 г., № 11, с. 350 – 368; 1891 г., № 1, с. 19 – 39; 1891 г., № 2, с. 269 – 280.

[Levyckyj O. I.] Очерки народной жизни Малороссии во 2 пол. 17 в. – КС, 1901 г., № 1, с. 1 – 36; № 2, с. 180 – 216; № 3, с. 368 – 395; № 5, с. 149 – 182; № 7, с. 159 – 209; № 9, с. 401 – 430; № 10, с. 45 – 76; № 11, с. 233 – 255; № 12, с. 424 – 471.

[Ljanger Ju.] Znaczenie kolonizacji wołoskiej w kształtowaniu kultury ludowej północznych i zachodnich Karpat. – Lemkowie w historii i kulturze Karpat (Sanok), 1995, t. 1, s. 239 – 248.

[Łoziński W.] Prawem i lewem: obyczaje na Czerwonej Rusi w 1 p.17 w. – Lw.: Weber, 1903. – 11, 672 s.

[Majevska S. V.] Костюм заможної міщанки з Полтави 18 ст.: попереднє повідомлення. – АЛЛУ, 2000 р., № 1-2, 2 стор. обкладинки.

[Makovskyj S. K.] Народное искусство Подкарпатской Руси. – Прага: Пламя, 1925 г. – 158 c.

[Maksymovych M. O.] Дни и месяцы украинского селянина. – Русская беседа, 1856 г., № 1, с. 61 – 83; № 3, с. 73 – 108.

[Mandrabura M. D.] Гуцульское полонинское хозяйство 2 пол. 19 – нач. 20 вв. – «Карпатский сборник», М., Наука, 1972 г., с. 7 – 19.

(5)