Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Material culture, everyday life

Bibliographical records (71 – 80 / 108)

List sorting: author, title, A – Z

[Pashuto V. T.] Голодные годы в древней Руси. – «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1962 г.», Минск, 1964 г., с. 61 – 94.

[Poljanska Je. V.] Народная одежда гуцулов Раховского района. – «Карпатский сборник», М., Наука, 1972 г., с. 57 – 65.

[Poshyvajlo O. M.] Етнографія українського гончарства: лівобережна Україна. – К.: автореф.д.і.н., 1994 р. – 50 с.

[Rajnfus R.] Kultura ludowa Zamojszczyzny na tle stosunków etnograficznych województwa Lubelskiego. – «Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej», Zamość, 1969, s.

(8)