Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Public thought in Ukraine

Bibliographical records (1 – 10 / 60)

List sorting: author, title, A – Z

[Dashkevych J. R.] Київ в ідеології України 12 – 17 ст. – Матеріали засідань історичної та археографічної комісій НТШ в Україні (Льв.), 1994 р., т. 1, с. 7 – 8.

[Derevjankin T. I.] З історії економічної думки на Україні: 13 – 17 ст. – ІНГЕДУ, 1982 р., т. 16, с. 97 – 106.

[Desnyckyj S. J.] Избранные произведения русских мыслителей 2 пол. 18 в. – М., 1952 г., т. 1 – 712 с.; т. 2 – 593 с.

[Ivanova T. J.] Ідея єдності російського і українського народів у суспільно-політичних поглядах діячів Київського колегіуму: 2 п.17 ст. – «Феодалізм: економіка, класова боротьба, культура», К., Наукова думка, 1986 р., с. 151 – 162.

(1)