Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Lithuania

Modern state (since 1918).

Also look at:

Subject: Great duchy of Lithuania

Bibliographical records (11 – 13 / 13)

List sorting: author, title, A – Z

[Kraszewski J. I.] Obrazy z życia i podroży. – Wilno: 1842, t. 1 – 223 s.; t. 2 – 211 s.

[Neporozhnja N.] Данило Галицький у литовській історіографії. – «Галичина і Волинь в добу середньовіччя», Льв., 2001 р., с. 38 – 41.

[Zinkevičius Z.] Woher wir stammen. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. – 143 S. : Phot.

(2)