Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Great duchy of Lithuania

Also look at:

Subject: Lithuania

Bibliographical records (1 – 10 / 213)

List sorting: author, title, A – Z

[Aleksandrovych S.] Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miejskiej ziem wielkiego księstwa Litewskiego w 16 – 17 ww. – «Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy», Kraków, 1996, s. 61 – 86.

[Aleksandrovych S.] Kartografia wojskowa Wielkiego Księstwa Litewskiego do połowy 17 w. – «Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej 16 – 20 ww.», Toruń, 1996, s. 11 – 22.

[Aleksandrovych S.] Prace kartograficzne Józefa Naronowicza-Narońskiego na ziemiach wielkiego księstwa Litewskiego w połowie 17 w. – Zeszyty naukowe uniwersytetu Adama Mickiewicza, historia, 1967, t. 7, s.

[Aleksandrovych S.] Ziemie Wielkiego księstwa Litewskiego na mapie Karola Perthéesa «Polonia» z końca 18 w. – Zeszyty naukowe uniwersytetu in.A.Mickiewicza, historia, 1971, № 11, s. 187 – 217.

[Aleksejunas V.] Vytauto Didžiojo laiku Lietuvos Didižiosios Kunagaikštytes pingine sistema. – Žalgiro laiku Lietuva i jos kaimynai (Vilnius), 1993, v. 1, p. 207 – 214.

(1)