Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Great duchy of Lithuania

Also look at:

Subject: Lithuania

Bibliographical records (1 – 10 / 151)

List sorting: author, title, A – Z

[Aleksandrovych S.] Kartografia wojskowa Wielkiego Księstwa Litewskiego do połowy 17 w. – «Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej 16 – 20 ww.», Toruń, 1996, s. 11 – 22.

[Aleksandrovych S.] Prace kartograficzne Józefa Naronowicza-Narońskiego na ziemiach wielkiego księstwa Litewskiego w połowie 17 w. – Zeszyty naukowe uniwersytetu Adama Mickiewicza, historia, 1967, t. 7, s.

[Aleksandrovych S.] Ziemie Wielkiego księstwa Litewskiego na mapie Karola Perthéesa «Polonia» z końca 18 w. – Zeszyty naukowe uniwersytetu in.A.Mickiewicza, historia, 1971, № 11, s. 187 – 217.

[Aleksejunas V.] Vytauto Didžiojo laiku Lietuvos Didižiosios Kunagaikštytes pingine sistema. – Žalgiro laiku Lietuva i jos kaimynai (Vilnius), 1993, v. 1, p. 207 – 214.

[Antonovych V. B.] Очерк истории великого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда. – УИ, 1877 г., № 2, с. 169 – 185; 1877 г., № 3, с. 226 – 247; 1877 г., № 4, с. 283 – 312; 1877 г., № 10, с. 771 – 786; 1878 г., № 2, с. 149 – 177; 1878 г., № 5, с. 331 – 375.

[Banionis E. D.] Посольская служба великого княжества Литовского: с.15 ст. – 1569 гг. – Вильнюс: автореф.к.и.н., 1982 г. – 21 с.

(1)