Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Legislation of the Great duchy of Lithuania

Bibliographical records (1 – 10 / 103)

List sorting: author, title, A – Z

[Adamus J.] O wstępnych aktach procesu litewskiego: do 2 statutu. – AW, 1937, t. 12, s. 205 – 281.

[Adamus J.] Z zagadnień prawa Litewskiego. – Pamiętnik historyczno-prawny, 1926, t. 2, № 3, s.

[Adamus J.] Zastaw w prawie Litewskiem 15 i 16 w. – Pamiętnik historyczno-prawny, 1925, t. 1, № 7, s.

[Atamanenko V. B.] К вопросу о методике анализа источников изучения категорий украинского крестьянства [2 пол.] 16 в. – «Теория и методика историографических и источниковедческих исследований», Днепропетровск, 1989 г., с. 182 – 188.

[Bardach J.] O dawniej i niedawniej Litwie. – Poznań: 1988. – 442 s. – Uniw.in.A.Mickiewicza, ser.hist., № 141.

[Bardach J.] Statuty litewskie a prawo rzymskie. – Warszawa: 1999.

[Bardach J.] Statuty W.ks.Litewskiego – pomniki doby Odrodżenia. – KH, 1974, t. 81, № 4, s. 750 – 780.

[Bardach J.] Studia z ustroju i prawa w.ks.Litewskiego 14 – 17 ww. – Warszawa: 1970. – 401 s.

[Bardach J.] Wpływ prawa rzymskiego na Statuty litewskie oraz ich oddziaływanie na kraje sąsiednie. – Lithuania, 1997, t. 8, № 1-2, s. 12 – 26.

(1)