Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

East European turks of pre-mongolian time

Bibliographical records (1 – 10 / 34)

List sorting: author, title, A – Z

[Bodruxyn V. M.] Пізні кочовики Східноєвропейського степу. – Луганськ: 2002 р. – 186 с.

[Bubenok O. B.] Від Аттіли до Чингіз-хана. Алани і тюркомовні номади Євразії. – Біла Церква: Олександр Пшонківський [вид.], 2012. – 506 с.: рис.

[Churylova L. M.] Нові надходження кам’яних статуй Дніпропетровського історичного музею. – «Дніпропетровська історико-краєзнавча конференція. 1-ша. Збірник рефератів доповідей», Дніпропетровськ, 1990 р., с. 30 – 31.

[Dashkevych J. R.] Кам’яні баби середнього і нижнього Подніпров’я: питання семантики. – «Дніпропетровська історико-краєзнавча конференція. 1-ша. Збірник рефератів доповідей», Дніпропетровськ, 1990 р., с. 28 – 30.

[Dobroljubskyj A. O.] Кочевники северо-западного Причерноморья в эпоху средневековья. – К.: Наукова думка, 1986 г. – 140 с.

[Geraskova L. S.] Классификация скульптуры средневековых кочевников евразийских степей. – «Новые методы археологических исследований», К., 1982 г., с. 119 – 143.

[Geraskova L. S.] Скульптура середньовічних кочовиків степів східної Європи. – К.: Наукова думка, 1991 р. – 130 с.

[Golubovskyj P. V.] Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. – УИ, 1883 г., № 1, с. 1 – 32; 1883 г., № 3, с. 123 – 154; 1883 г., № 5, с. 257 – 296; 1883 г., № 6, с. 323 – 339; 1883 г., № 7, с. 405 – 443; 1883 г., № 10, с. 544 – 566; 1883 г., № 11, с. 586 – 604; 1883 г., № 12, с. 699 – 736; 1884 г., № 4, с. 1 – 18.

(1)