Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Teutonic order

Also look at:

Subject: Battle of Grunwald

Bibliographical records (1 – 10 / 12)

List sorting: author, title, A – Z

Русско-ливонские акты. – Санктпетербург : В типографии Императорской Академии наук, 1868 г. – 23, 462 с.

[Łowmiański H.] Agresja zakonu krzyżackiego na Litwę w wiekach 13 – 15. – PH, 1954, t. 45, s.

[Piotr z. D.] Chronica terrae Prussiae. – Monumenta Poloniae historica, nowa seria, Kraków, 2007, t. 13.

[Piotr z. D.] Kronika ziemi pruskiej. – 2011.

(1)