Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Social history of the Great duchy of Lithuania

Also look at:

Subject: Tatars of Lithuania

Bibliographical records (1 – 10 / 155)

List sorting: author, title, A – Z

[Abraham W.] Polska a chrzest Litwy. – «Polska i Litwa w dziejowym stosunku», Warszawa, 1914, s. 1 – 36.

[Ajvazjan K. V.] Ересиарх Захария Скара и крымско-литовские армяне. – «Армянская и русская средневековые литературы», Ереван, 1986 г., с.

[Aleksandrovych S.] Geneza i rozwój sieci miasteczek Białorusi i Litwy do połowy 17 w. – Acta Baltico-Slavica, 1970, t. 7, s.

[Andrejev V.] Очерк деятельности кн.А.М.Курбского на защиту православния в Литве и на Волыни. – Православное обозрение, 1873 г., № 11, с. 770 – 787; № 12, с. 915 – 932.

[Augustynjak U.] «Druga reformacja» w wielkim księstwie Litewskim w 1 p.17 w.: w poszukiwaniu tożsamości wyznaniowej. – «Sztuka i dialog wyznań w 16 i 17 ww.», Warszawa, 2000, s. 223 – 234.

(1)