Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Social history of the Great duchy of Lithuania

Also look at:

Subjects (2): Sigismund-Augustus agrarian reform, Tatars of Lithuania

Bibliographical records (1 – 10 / 243)

List sorting: author, title, A – Z

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy [5] – Warszawa: 2019. – 305, [1] s.

[Abraham W.] Polska a chrzest Litwy. – «Polska i Litwa w dziejowym stosunku», Warszawa, 1914, s. 1 – 36.

[Ajvazjan K. V.] Ересиарх Захария Скара и крымско-литовские армяне. – «Армянская и русская средневековые литературы», Ереван, 1986 г., с.

[Aleksandrowicz S.] Geneza i rozwój sieci miasteczek Białorusi i Litwy do połowy 17 w. – Acta Baltico-Slavica, 1970, t. 7, s.

[Aleksandrowicz S.] Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miejskiej ziem wielkiego księstwa Litewskiego w 16 – 17 ww. – «Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy», Kraków, 1996, s. 61 – 86.

(1)