Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Велике князівство Литовське

Підрозділи

Дивіться також:

Предмет: Литва

Бібліографічні записи (1 – 10 / 159)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Александрович С.] Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miejskiej ziem wielkiego księstwa Litewskiego w 16 – 17 ww. – «Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy», Kraków, 1996, s. 61 – 86.

[Александрович С.] Kartografia wojskowa Wielkiego Księstwa Litewskiego do połowy 17 w. – «Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej 16 – 20 ww.», Toruń, 1996, s. 11 – 22.

[Александрович С.] Powstanie sieci miejskiej Podlasia na tle wczesnych procesów urbanizacyjnych w Wielkim Księstwie Litewskim. – KHKM, 1980, t. 38, № 3, s. 413 – 428.

[Александрович С.] Prace kartograficzne Józefa Naronowicza-Narońskiego na ziemiach wielkiego księstwa Litewskiego w połowie 17 w. – Zeszyty naukowe uniwersytetu Adama Mickiewicza, historia, 1967, t. 7, s.

[Александрович С.] Ziemie Wielkiego księstwa Litewskiego na mapie Karola Perthéesa «Polonia» z końca 18 w. – Zeszyty naukowe uniwersytetu in.A.Mickiewicza, historia, 1971, № 11, s. 187 – 217.

[Алексеюнас В.] Vytauto Didžiojo laiku Lietuvos Didižiosios Kunagaikštytes pingine sistema. – Žalgiro laiku Lietuva i jos kaimynai (Vilnius), 1993, v. 1, p. 207 – 214.

(1)