Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Велике князівство Литовське

Підрозділи

Дивіться також:

Предмет: Литва

Бібліографічні записи (1 – 10 / 241)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

1581 г. Трибунал обывателям великого княжества Литовского, на сонме варшавском данный. – Временник общества истории и древностей российских (Москва), 1855 г., т. 25, с. 1 – 22.

Diarjusz moskiewskiej wojny w W.Ks.Litewskim przez Pawła Sapiehę hetmana W.L. wraz z p.Czarnieckim wojew. ruskim: 1660. – Podgórski Pamiętn.dziej.polsk. w.17. – Wrocław: 1840, s. 162 – 208.

[Александрович С.] Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miejskiej ziem wielkiego księstwa Litewskiego w 16 – 17 ww. – «Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy», Kraków, 1996, s. 61 – 86.

[Александрович С.] Kartografia wojskowa Wielkiego Księstwa Litewskiego do połowy 17 w. – «Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej 16 – 20 ww.», Toruń, 1996, s. 11 – 22.

[Александрович С.] Powstanie sieci miejskiej Podlasia na tle wczesnych procesów urbanizacyjnych w Wielkim Księstwie Litewskim. – KHKM, 1980, t. 38, № 3, s. 413 – 428.

(1)