Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Загальні праці з історії Великого князівства Литовського

Бібліографічні записи (1 – 10 / 34)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Ukraina Lithuanica [1]. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009 р., т. 1 – 224 с.

Ukraina Lithuanica [4]. – К.: 2017 р., т. 4 – 294 с.

Ukraina Lithuanica [5]. – К.: 2019 р., т. 5 – 174 с.

[Антонович В. Б.] Записки по истории Литовской Руси. – Б.м.: б.г. – 104 + 134 с.

[Барвінський О. Г.] Історія Русі. – Льв.: 1880 р., т. 3 = 87 с.; 1882 р., т. 4 = 88 с.; 1884 р., т. 5 = 96 с.

[Боричевський І. П.] Сведения о древних литовцах. – ЖМНП, 1844 г., т. 42, № , с. 1 – 53.

[Брянцев П. Д.] История Литовского государства. – Вильно: 1889 г. – 659 с.

[Брянцев П. Д.] Очерк древней истории Литвы и западной России. – Вильно: 1891 г. – 6, 150 с.

(1)