Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Галицкое княжество

Смотрите также:

Географические объекты (9):

Предметы (2): Галицко-Волынская летопись, Древнерусские княжества

Библиографические записи (1 – 10 / 11)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Грушевский М. С.] Галицьке боярство 12 – 13 ст. – ЗНТШ, 1897 р., т. 20, с. 1 – 20.

[Гупало В. Д.] До питання про особливості галицько-волинської кераміки княжої доби. – «Галицько-Волинська держава», Львів, 1993 р., с. 55 – 56.

[Зубрицкий Д. И.] История древнего Галицко-Русского княжества. – Льв.: тип.Ставропиг.ин-та, 1852 г., т. 1 = 6, 200 с.; 1852 г., т. 2 = 140 с.; 1855 г., т. 3 = 314 с.

[Коваленко В. П.] Чернігів і Галич у 12 – 13 ст. – «Галичина і Волинь в добу середньовіччя», Льв., 2001 р., с. 154 – 165.

[Ратич А. О.] Підсумки дослідження древньоруських археологічних пам’яток на території Галицької і Волинської земель. – «Матеріали і дослідження по археології УРСР», К., 1954 р., с. 5 – 15.

[Стеблий Ф. И.] До генези «Історії давнього Галицько-Руського князівства» Дениса Зубрицького. – «Збірник праць і матеріалів на пошану Лариси Іванівни Крушельницької», Льв., 1998 р., с. 127 – 131.

(1)