Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Galician principality

Also look at:

Geographical objects (9):

Subjects (2): Galician-Volynian chronicle, Old Rus' principalities

Bibliographical records (1 – 9 / 9)

List sorting: author, title, A – Z

[Grushevskyj M. S.] Галицьке боярство 12 – 13 ст. – ЗНТШ, 1897 р., т. 20, с. 1 – 20.

[Gupalo V. D.] До питання про особливості галицько-волинської кераміки княжої доби. – «Галицько-Волинська держава», Львів, 1993 р., с. 55 – 56.

[Kovalenko V. P.] Чернігів і Галич у 12 – 13 ст. – «Галичина і Волинь в добу середньовіччя», Льв., 2001 р., с. 154 – 165.

[Ratych O. O.] Підсумки дослідження древньоруських археологічних пам’яток на території Галицької і Волинської земель. – «Матеріали і дослідження по археології УРСР», К., 1954 р., с. 5 – 15.

[Steblij F. I.] До генези «Історії давнього Галицько-Руського князівства» Дениса Зубрицького. – «Збірник праць і матеріалів на пошану Лариси Іванівни Крушельницької», Льв., 1998 р., с. 127 – 131.

[Zubryckyj D. I.] История древнего Галицко-Русского княжества. – Льв.: тип.Ставропиг.ин-та, 1852 г., т. 1 = 6, 200 с.; 1852 г., т. 2 = 140 с.; 1855 г., т. 3 = 314 с.