Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення.

Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення. – К.: Фоліант, . – 151 с.

Библиотеки: НБУВ: ВА760819

Язык издания: украинский

Исторический период: 2012 г.

Аннотация (на украинском языке):

Матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 21 листоп. 2012 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т всесвіт. історії; [редкол.: Кудряченко А. І. (заг. ред.), Калінічева Г. І. (відп. ред.), Солошенко В. В. (упоряд.)].

Категории

Предмет: Всемирная история