Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення.

Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення. – К.: Фоліант, . – 151 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА760819

Мова видання: українська

Історичний період: 2012 р.

Матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 21 листоп. 2012 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т всесвіт. історії; [редкол.: Кудряченко А. І. (заг. ред.), Калінічева Г. І. (відп. ред.), Солошенко В. В. (упоряд.)].

Категорії

Предмет: Всесвітня історія