Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Іван Монолатій: бібліографічний покажчик друкованих праць за 1991 – 2011 рр.

Іван Монолатій: бібліографічний покажчик друкованих праць за 1991 – 2011 рр. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, . – 50 с.

Библиотеки: НБУВ: ВА776404

Язык издания: украинский

Исторический период: 1991 – 2011 гг.

Аннотация (на украинском языке):

До 20-річчя краєзн., наук. та громад. праці / Іст.-краєзн. об-ня «Моє місто», Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Івано-Франків. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка; [упорядкув.: З. Жеребецький, М. Косило, В. Мойсишин].

Категории

Деятель: Монолатий Иван Сергеевич

Предмет: Персональная библиография