Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Іван Монолатій: бібліографічний покажчик друкованих праць за 1991 – 2011 рр.

Іван Монолатій: бібліографічний покажчик друкованих праць за 1991 – 2011 рр. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, . – 50 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА776404

Мова видання: українська

Історичний період: 1991 – 2011 рр.

До 20-річчя краєзн., наук. та громад. праці / Іст.-краєзн. об-ня «Моє місто», Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Івано-Франків. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка; [упорядкув.: З. Жеребецький, М. Косило, В. Мойсишин].

Категорії

Діяч: Монолатій Іван Сергійович

Предмет: Персональна бібліографія