Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Туранли Ф. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах.

Туранли Ф. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», р. – 606 с.

Библиотеки: НБУВ: ВС61554

Язык издания: украинский

Исторический период: 2 пол. 16 – 1 четв. 18 в.

Аннотация (на украинском языке):

(друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) : [монографія].

У монографії на основі широкого спектра залучених до наукового обігу османсько-турецьких писемних джерел, зокрема турецьких архівних документів та літописів, вперше комплексно досліджено інформаційний потенціал, специфіку та значення названих пам’яток писемності в процесі дослідження історії козацько-гетьманської України другої половини ХVІ – першої чверті ХVІІІ століття.

Категории

Автор: Туранли Фергад Гардашкан

Предмет: Новые поступления