Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Туранли Ф. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах.

Туранли Ф. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», р. – 606 с.

Libraries: НБУВ: ВС61554

Language of edition: ukrainian

Historical period: 2 half 16 – 1 quart 18 cent.

Abstract (in Ukrainian):

(друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) : [монографія].

У монографії на основі широкого спектра залучених до наукового обігу османсько-турецьких писемних джерел, зокрема турецьких архівних документів та літописів, вперше комплексно досліджено інформаційний потенціал, специфіку та значення названих пам’яток писемності в процесі дослідження історії козацько-гетьманської України другої половини ХVІ – першої чверті ХVІІІ століття.

Categories

Author: Turanly Fergad Gardashkan

Subject: New arrivals