Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Абрагамович З. Старая турецкая карта Украины с планом взрыва днепровских порогов и атаки турецкого флота на Киев.

Абрагамович З. Старая турецкая карта Украины с планом взрыва днепровских порогов и атаки турецкого флота на Киев. – «Восточные источники по истории юго-восточной и центральной Европы», М., Наука, г., т. 2, с. 76 – 97.

Библиотеки: НБУВ: В318967/2

Язык издания: русский

Исторический период: Кон. 15 – нач. 16 в.

Аннотация (на украинском языке):

Знайдена Л.С.Багровим в 1954 р. в бібліотеці Топкапи у Стамбулі. Пояснено численні помилки, пов’язані з цією картою, дана правильна інтерпретація зображень. З міркувань автора випливає, що найімовірнішою датою складання карти міг бути 1497 р., коли турки могли планувати протидію молдавському походу Яна-Ольбрахта.

С. 87: «Визначна пам’ятка ранньої картографії […] вражає чудовим підбором стратегічно важливої та корисної інформації про цю країну […] плод визначної спостережливості й одночасно вмілого відбору деталей […] приносить славу ранній картографії в Османській імперії. Він є свідоцтвом її великої самостійності і незалежності від європейської картографії, а за деякими своїми особливостями випереджає навіть європейські карти України 17 ст.»

[Дивлячись на додану до статті фотокопію надзвичайно примітивного малюнка, досить тяжко повірити, що він був притокою до такого панегірика]

Категории

Автор: Абрагамович Зигмунт (1923 – 1990 гг.)

Деятели (2): Багров Лев Соломонович (1881 – 1957 гг.), Ян-Ольбрахт (1459 – 1501 гг.)

Географический объект: Стамбул

Предметы (2): Исследования карт Украины, Письменные источники по истории Турции