Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej.

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej. – Kraków: . – 241 s.

Язык издания: польский

Исторический период: 1596 – 1633 гг.

Аннотация (на украинском языке):

Agnieszka Gronek Treści przedstawień Króla Chwały w zachodnioruskiej sztuce cerkiewnej XV–XVI wieku 9

Дарія Сироїд Давньокиївські оповідання у Замойському рукописі поч. XVI ст. (з фондів наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, шифр 203.III) 27

Joanna Tomalska Ikonostas supraski: problem atrybucji 43

Halina Czuba Покрайні записи на сторінках рукописних учительних Євангелій XVI–XVII ст. 59

Nataliia Sinkevych Kijowski sobór Sofijski w okresie unickim (1596–1633) 81

Anna Warzecha Epitrachelion z fundacji hospodara Jeremiego Mohyły w skarbcu klasztoru Franciszkanów w Krakowie 101

Dagmara Onichimowska, Agnieszka Gronek Ikona Matki Boskiej Hodegetrii z pierwszej połowy XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu 113

Aleksandra Sulikowska Spory o obrazy w dawnej Rzeczypospolitej 1236

Margarita A. Korzo Przyczynek do badań nad wpływami katolickimi na teologię prawosławną w XVII wieku 149

Alicja Z. Nowak Przygotowanie kapłana do liturgii w świetle nauk dla kapłanów 161

Norbert Mojżyn Problemy malarstwa rosyjskiego w drugiej połowie XVII wieku na podstawie Dysputy o czci ikon świętych Symeona Połockiego 193

Denys Pilipowicz Filozoficzna refleksja na temat starości w literackiej spuściźnie Hryhorija Skoworody 213

Paweł Sygowski Jak ksiądz Panasiński „nieprzyzwoite” ikony chował, „gluzować” kazał i gorzałki używał, czyli o porządkach w cerkwiach dekanatu tomaszowskiego unickiej diecezji chełmskiej w 1811 roku 225

Категории

Деятели (2): Полоцкий Симеон (1629 – 1680 гг.), Сковорода Григорий Савич (1722 – 1794 гг.)

Предметы (3): Изобразительное искусство Польши, История Софийского собора в Киеве, Сборники статей о культуре и искусстве Украины