Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej.

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej. – Kraków: . – 241 s.

Мова видання: польська

Історичний період: 1596 – 1633 рр.

Agnieszka Gronek Treści przedstawień Króla Chwały w zachodnioruskiej sztuce cerkiewnej XV–XVI wieku 9

Дарія Сироїд Давньокиївські оповідання у Замойському рукописі поч. XVI ст. (з фондів наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, шифр 203.III) 27

Joanna Tomalska Ikonostas supraski: problem atrybucji 43

Halina Czuba Покрайні записи на сторінках рукописних учительних Євангелій XVI–XVII ст. 59

Nataliia Sinkevych Kijowski sobór Sofijski w okresie unickim (1596–1633) 81

Anna Warzecha Epitrachelion z fundacji hospodara Jeremiego Mohyły w skarbcu klasztoru Franciszkanów w Krakowie 101

Dagmara Onichimowska, Agnieszka Gronek Ikona Matki Boskiej Hodegetrii z pierwszej połowy XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu 113

Aleksandra Sulikowska Spory o obrazy w dawnej Rzeczypospolitej 1236

Margarita A. Korzo Przyczynek do badań nad wpływami katolickimi na teologię prawosławną w XVII wieku 149

Alicja Z. Nowak Przygotowanie kapłana do liturgii w świetle nauk dla kapłanów 161

Norbert Mojżyn Problemy malarstwa rosyjskiego w drugiej połowie XVII wieku na podstawie Dysputy o czci ikon świętych Symeona Połockiego 193

Denys Pilipowicz Filozoficzna refleksja na temat starości w literackiej spuściźnie Hryhorija Skoworody 213

Paweł Sygowski Jak ksiądz Panasiński „nieprzyzwoite” ikony chował, „gluzować” kazał i gorzałki używał, czyli o porządkach w cerkwiach dekanatu tomaszowskiego unickiej diecezji chełmskiej w 1811 roku 225

Категорії

Діячі (2): Полоцький Симеон (1629 – 1680 рр.), Сковорода Григорій Савич (1722 – 1794 рр.)

Предмети (3): Інші загальні питання культури і мистецтва України, Історія Софійського собору в Києві, Образотворчі мистецтва Польщі