Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Gryguć A. Użytkowanie puszcz królewskich w wielkim księstwie Litewskim i na Podlasiu w 16 w. przez ludność wiejską w świetle «Ustawy na wołoki» oraz «Ustawy leśnej» z 1567 r.

Gryguć A. Użytkowanie puszcz królewskich w wielkim księstwie Litewskim i na Podlasiu w 16 w. przez ludność wiejską w świetle «Ustawy na wołoki» oraz «Ustawy leśnej» z 1567 r. – «Spoleczeństwo i polityka do 17 w.», Olsztyn, , s.

Язык издания: польский

Исторический период: 1564 – 1567 гг.

Аннотация (на украинском языке):

«Використання королівських пущ сільським населенням у великому князівстві Литовському та на Підляшші в 16 ст. у світлі ‘Устави на волоки’ та ‘Устави лісової’ 1567 р.»

Категории

Автор: Григуць Анжей

Географический объект: Подляшье

Предметы (3): Аграрная реформа Сигизмунда-Августа, Внутренняя история Великого княжества Литовского