Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Подляшье

Справка в Википедии:

Смотрите также:

Географические объекты (44)

Предметы (2): Историческое краеведение Литвы, Части Украины

Библиографические записи (1 – 10 / 120)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

Кров українська, кров польська... – Львів; Торонто: Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 389 с.: фот. – (Бібліотека Закерзоння. Серія "Спогади"; т. 2)

[Абрамович З.] Wschodniosłowiańskie cechy językowe w nazewnictwie osobowym Podlasia. – Acta pol.-ruthenica, 1996, t. 1, s. 317 – 323.

[Александрович С.] Powstanie i rozwój miast województwa podlaskiego: 15 – 1 p.17 st. – Acta Baltico-Slavica, 1964, t. 1, s.

[Александрович С.] Powstanie sieci miejskiej Podlasia na tle wczesnych procesów urbanizacyjnych w Wielkim Księstwie Litewskim. – KHKM, 1980, t. 38, № 3, s. 413 – 428.

[Аугустиняк У.] Podlaska klientela Krzysztofa 2-go Radziwiłła. – «Drobda szlachta podlaska w 16 – 19 w.», Białystok, 1991, s.

[Багинска Э.] Dobra Radziwiłłów linii birżańskiej na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1996, № 4, s. 3 – 13.

[Багинска Э.] Kształtowanie się dziedzictwa Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1996, № 3, s. 16 – 27.

[Багинска Э.] Patronat Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1994, № 4, s. 18 – 28.

(1)