Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Подляшье

Справка в Википедии:

Смотрите также:

Географические объекты (44)

Предметы (2): Историческое краеведение Литвы, Части Украины

Библиографические записи (11 – 20 / 120)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Багинска Э.] Szlachta podlaska w kręgu Radziwiłłów birżańskich. – Zeszyt naukowy muzeum wojska (Białystok), 1995, t. 9, s.

[Байковска А.] «Podlaski kwartalnik kulturalny»: bibliografia zawartości za lata 1987 – 1996. – Podlaski kwartalnik kulturalny, 1997, № 2, s. 16 – 39.

[Балинский М.] Starożytna Polska. – Warszawa: 1844, t. 2, cz. 1 = 546 s.; 1845, t. 2, cz. 2 = s. 547 – 1431, 8 s.

[Барановский И. Т.] Podlasie w przededniu unii lubelskiej. – PH, 1908, № 2, s. 48 – 75.

[Бялокозович В.] Mikołaj Janczuk: podlaski dialog na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim – wczoraj i dziś. – Prze komisji wschodnioeuropejskiej, 1997, t. 4, s. 109 – 140.

[Бялокозович В.] Mikołaj Janczuk: podlaskie skrzyżowanie tradycji słowiańskich. – Olsztyn: 1996. – 250 s.

[Вавринчик А.] Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w 15 i 16 ww. – Wrocław: 1951.

[Вагнер М.] Działania wojenne na Podlasiu w latach wojny północnej (1702 – 1706). – Rocznik bialskopodlaski, 1997, t. 5, s. 71 – 94.

[Верига В. И.] Край обабіч Бугу [Підляшшя]. – Краєзнавство, 1994 р., № 1-2, с. 55 – 62.

[Верченский Г.] Ziemia Chełmska i Podlasie: rys historyczny i obraz stanu dzisiejszego. – Warszawa: 1918.

(2)