Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Podlachia

Article in Wikipedia:

Also look at:

Geographical objects (44)

Subjects (2): Lithuania local studies, Parts of Ukraine

Bibliographical records (1 – 10 / 120)

List sorting: author, title, A – Z

Кров українська, кров польська... – Львів; Торонто: Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 389 с.: фот. – (Бібліотека Закерзоння. Серія "Спогади"; т. 2)

[Abramovych Z.] Wschodniosłowiańskie cechy językowe w nazewnictwie osobowym Podlasia. – Acta pol.-ruthenica, 1996, t. 1, s. 317 – 323.

[Aleksandrovych S.] Powstanie i rozwój miast województwa podlaskiego: 15 – 1 p.17 st. – Acta Baltico-Slavica, 1964, t. 1, s.

[Augustynjak U.] Podlaska klientela Krzysztofa 2-go Radziwiłła. – «Drobda szlachta podlaska w 16 – 19 w.», Białystok, 1991, s.

[Baginska E.] Dobra Radziwiłłów linii birżańskiej na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1996, № 4, s. 3 – 13.

[Baginska E.] Kształtowanie się dziedzictwa Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1996, № 3, s. 16 – 27.

[Baginska E.] Patronat Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1994, № 4, s. 18 – 28.

(1)