Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Pidljashshja

Also look at:

Geographical objects (44)

Subject: Parts of Ukraine

Bibliographical records (31 – 40 / 118)

List sorting: author, title, A – Z

[Gavryljuk J.] Z dziejów cerkwi prawosławniej na Podlasiu w 10 – 17 ww. – Bielsk Podlaski: 1993. – 224 s.

[Gavryljuk J.] Заповіт рідної старовини. – Старожитності, 1995 р., № 1-2, с. 24 – 25.

[Gavryljuk J.] Підляшшя крізь віки. – ПУ, 1995 р., № 3, с. 57 – 61.

[Gavryljuk J.] Підляшшя: на дорозі до Батьківщини. – Сучасність, 1992 р., № 11, с. 69 – 73.

[Geresh J.] Tadeusz Kościuszko i jego spotkania z Podlasiem. – Rocznik Bialskopodlaski, 1994, t. 2, s. 179 – 192.

[Geresh J.] Tadeusz Kościuszko i tradycji Podlasia. – «Powstanie 1794 roku i tradycje kościuszkowskie na Podlasiu», Siedlce, 1997, s. 85 – 102.

(4)