Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Pidljashshja

Also look at:

Geographical objects (44)

Subject: Parts of Ukraine

Bibliographical records (51 – 60 / 118)

List sorting: author, title, A – Z

[Kazymyrskyj J.] Źródła archiwalne do badań nad dziejami Mazowsza i Podlasia 12 – 20 ww. – «Mazowsze i Podlasie w badaniach historycznych», Warszawa, 1994, s.

[Klymkevych R. M.] Герби і печаті міст Підляшшя. – УІ, 1964 р., № 2-3, с. 40 – 44.

[Klymkevych R. M.] Герби Підляшшя і Полісся. – УІ, 1965 р., № 1-2, с. 62 – 67; № 3-4, с. 60 – 65.

[Kojalovych M. O.] Присоединение Подлесья к Польше на Люблинском сейме 1569 г. – ПРСЗГ, 1885 г., т. 8, с. 198 – 216.

[Korduba M. M.] Історія Холмщини і Підляшшя. – Краків: 1941 р.

[Korduba M. M.] Північно-західна Україна. – Відень: 1917 р.

[Koshutska J.] Ubiór drobnoszlachecki na Podlasiu. – Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia, 1996, t. 1, s. 165 – 181.

[Kovalchuk V.] Ковальські хрести на Підляшші. – ПУ, 1995 р., № 3, с. 89 – 91.

[Krypjakevych I. P.] Матеріали до історії церков Холмщини і Підляшшя. – ПУ, 1995 р., № 3, с. 40 – 48.

(6)