Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Pidljashshja

Also look at:

Geographical objects (44)

Subject: Parts of Ukraine

Bibliographical records (101 – 110 / 118)

List sorting: author, title, A – Z

[Strashkevych N. I.] Устная народная словесность в Холмской и Подляской Руси. – ПРСЗГ, 1885 г., т. 8, с. 453 – 503.

[Urvanovych J.] Funkcje i rola kól wojskowych: zromadzenia żołnierskie na Podlasiu w 17 – 18 ww. – Zeszyt naukowy muzeum wojska (Białystok), 1995, t. 9, s.

[Vagner M.] Działania wojenne na Podlasiu w latach wojny północnej (1702 – 1706). – Rocznik bialskopodlaski, 1997, t. 5, s. 71 – 94.

[Vavrynchyk A.] Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w 15 i 16 ww. – Wrocław: 1951.

[Veryga V.] Край обабіч Бугу [Підляшшя]. – Краєзнавство, 1994 р., № 1-2, с. 55 – 62.

[Visnevskyj J.] Lustracje województwa Podlaskiego 1570 i 1576. – Wrocław: 1959.

(11)