Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Kołodziejczyk A. Uwagi o przynależności terytorialnej Podlasia w «Opisie Polski» Marcina Kromera i «Kronice polskiej, litewskiej, żmudzkiej i wszystkiej Rusi» Macieja Stryjkowskiego.

Kołodziejczyk A. Uwagi o przynależności terytorialnej Podlasia w «Opisie Polski» Marcina Kromera i «Kronice polskiej, litewskiej, żmudzkiej i wszystkiej Rusi» Macieja Stryjkowskiego. – «Mazowsze i jego sąsiedzi w 14 – 16 w.», Olsztyn, , s. 67 – 73.

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

«Зауваження щодо територіальної приналежності Підляшшя в ‘Описі Польщі’ Мартина Кромера та ‘Кроніці польській, литовській, жмудській і всієї Русі» Мацея Стрийковського».

Categories

Author: Kolodzejchyk Anna 1

Personalities (2): Kromer Marcin (1512 – 1589), Stryjkovskyj Matvij (1547 – about 1586)

Geographical object: Pidljashshja

Subject: Local studies of Ukraine